Hvordan kan vi garantere at arbeidsmiljø og påvirkninger i miljøet lever opp til dagens krav?