Spørsmål og svar

Hva er fordelen med å kunne folde luker og dører?

Svar: Foldeluker og dører går i et enkeltbanesystem som gjør horisontens partielle profiler smalere, og lar lukene eller dørene parkeres på den ene siden av balkongen, slik at hele balkongen er åpen.