Spørsmål og svar

Hvem er Windoor?

Svar: Windoor er en del av WinGroup med hovedkontor i Sveits og datterselskaper i Sverige, Danmark, Norge, Polen, England, Tyskland og Tyrkia. WinGroup eies av det svenske familieeide investeringsselskapet Nordstjernan.