Spørsmål og svar

Kan ikke få skyveluker?

Svar: Jo, vi kan levere skyveluker som er en utprøvd og robust konstruksjon med lang levetid.