Personlig databehandling

Gyldig fra 25. mai 2018

BEHANDLINGSANSVARLIG 

Den behandlingsansvarlige er Windoor Norge AS, Ringveien 206, 3223 Sandefjord, Norway. 

 

GENERELT

Det er viktig for Windoor Norge AS å informere brukerne av nettsidene våre om når, av hvilken årsak, og hvilke personopplysninger som behandles.

Windoor Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen. Les derfor Personvernerklæringen regelmessig. Datoen for gjeldende versjon (gyldig fra), finnes i begynnelsen av Personvernerklæringen.


Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar enkeltperson (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-postadresse).

Generelt kan du bruke nettsidene våre uten å gi fra deg personopplysninger. Bruk av enkelte tjenester på nettsidene, kan kreve at du oppgir personopplysninger, f.eks. for å registrere deg for å motta nyhetsbrev, for å kommentere i vårt forum, eller for å delta i en konkurranse. 

Personopplysninger behandles derfor ikke uten videre, men kun ved enkelte omstendigheter og av spesielle årsaker. 
 

Når blir personopplysninger behandlet i forbindelse med WINDOOR NORGE AS’ nettside?

For å kunne tilby Windoor Norge AS’ elektroniske tjenester, behandler Windoor Norge AS eller en tredjepart personopplysningene i forbindelse med:

A. Nettsider: Personopplysninger behandles ved å bruke loggfiler, informasjonskapsler, analyseverktøy, og plugins fra sosiale medier og andre tilbydere.  
B. Samarbeidsverktøy: Personopplysningene som behandles gjør det mulig for formidlere og partnere å bruke vårt samarbeidsverktøy.  
C. E-post: Personopplysninger behandles på bakgrunn av samtykket du gir når du registrerer deg for å motta e-post.  
D. Kontaktskjema: Personopplysninger behandles via [kontaktskjema] for å kunne besvare forespørsler fra brukere av nettsiden, for å sende ut bestilte brosjyrer og for bookinger av utstillingslokalet vårt.


Hvorfor samler vi inn personlige opplysninger?

 • For å optimalisere nettsiden (f.eks. markedsundersøkelser og publikumsmålinger)
 • Personalisere nettsiden for brukerne
 • Gi brukerne adgang til våre samarbeidsverktøy for formidlere og partnere
 • Distribuering av e-post (nyhetsbrev) og bestilte brosjyrer
 • Besvare forespørsler, klager og henvendelser fra brukere
 • Planlegge forespurte bookinger av utstillingslokalet vårt
 • Sikre datasikkerhet for brukere av nettsiden vår


Hvilket rettslig grunnlag har Windoor Norge AS for å behandle personopplysninger?

Så lenge vi har ditt samtykke til å behandle personopplysninger, tjener ditt samtykke som rettslig grunnlag. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med e-post. 

Vi behandler også personopplysningene dine på bakgrunn av våre legitime interesser. Dette inkluderer behandling for å:

 • optimalisere og personalisere nettsiden vår
 • sikre datasikkerhet
 • besvare dine forespørsler, klager og henvendelser
 • innvilge tilgang til vårt samarbeidsverktøy for partnere og formidlere.
 • arrangere besøk til vårt utstillingslokale forespurt via vårt online-skjema
 • inngåelse og utføring av B2B-kontrakter (via samarbeidsverktøyet / begrenset område)

I den grad personopplysninger behandles på bakgrunn av en juridisk forpliktelse, tjener dette som rettslig grunnlag. Dette kan være tilfelle f.eks. i forbindelse med formidling av personopplysninger til en tredjepart, eller lagring eller oppbevaringsperioder. 


FORMIDLE PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Overføres personopplysninger til tredjeparter?

Vi formidler i hovedsak bare personopplysninger til tredjeparter i den utstrekning vi har en legitim interesse for det, eller du har gitt ditt samtykke. 

Videre kan opplysningene dine overføres til en tredjepart, i den utstrekning vi er forpliktet til det på bakgrunn av lovbestemmelser, håndhevbare administrativ forskrift eller domstolsordre.
 

Brukes det tredjeparter til å behandle opplysninger?

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til behandling av opplysninger. Tjenesteleverandørene er som regel involvert som såkalte «behandlere», som kun behandler personopplysninger fra brukerne av våre nettsider, i samsvar med våre instruksjoner. For eksempel kan e-postadressen din bli sendt videre til en tjenesteleverandør, for at denne skal kunne sende deg nyhetsbrevet du er påmeldt.  


Sendes personopplysninger til mottakere i tredjeland (utenfor Sveits, EU eller EØS)?

Vi overfører også personopplysninger til tredjeparter, henholdsvis behandlere, som ikke holder til i EU/EØS eller Sveits. I så tilfelle, vil vi i forkant forsikre oss om at mottakeren gir et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse (f.eks. på bakgrunn av tilstrekkelige sikkerhet i det relevante landet, at de er sertifisert medlem i henhold til personvernreglene i EU-U.S. Privacy Shield, EUs standardkontrakter, eller at den registrerte har gitt sitt samtykke.

Vi kan gi deg en oversikt over mottakere i tredjeland, sammen med en kopi av de spesielt avtalte vilkårene for å sikre et tilfredsstillende nivå av personvern. Vennligst bruk informasjonen gitt i Personvernkontakt for dette. 


VARIGHET AV LAGRING OG OPPBEVARINGSPLIKT  

Hvor lenge beholder Windoor Norge AS personopplysninger?

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne tilby nettsidetjenester og andre relaterte tjenester, eller så lenge fortsatt lagring er på bakgrunn av legitime interesser. I alle andre tilfeller, sletter vi personopplysningene dine, med unntak av alle opplysninger vi er pålagt å beholde for å kunne innfri juridiske forpliktelser (f.eks. oppbevaringsplikt). Opplysninger som har en lovpålagt oppbevaringstid, vil bli sperret av oss frem til oppbevaringstiden opphører.


BRUKERENS RETTIGHETER 

Hva er dine rettigheter som registrert?

 1. Rett til tilgang: Bruker har rett til å be om en bekreftelse fra behandlingsansvarlig for deres personopplysninger, på om opplysningene overføres til et tredjeland.
 2. Rett til korrigering: Bruker har rett til å be behandlingsansvarlig om å korrigere ukorrekte eller ufullstendige personopplysninger om dem.
 3. Rett til å slette: Bruker har rett til å be behandlingsansvarlig om snarlig sletting av alle personopplysninger som er relatert til dem, så lenge disse opplysningene ikke lenger er nødvendig for årsaken til at de ble hentet eller behandlet. Det samme gjelder hvis den registrerte trekker tilbake sitt samtykke eller protesterer mot behandlingen i fravær av en overordnet legitim interesse hos behandlingsansvarlig, eller opplysningene behandles ulovlig. Den registrerte kan i tillegg bruke denne retten i tilfeller der behandlingsansvarlig er underlagt juridisk plikt til å slette disse personopplysningene, eller personopplysningene har blitt hentet i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester. 
 4. Rett til å begrense behandlingen: Bruker har rett til å be om at behandlingsansvarlig begrenser behandlingen.  
 5. Rett til å trekke tilbake samtykke: Den registrerte har rett til, når som helst, å trekke tilbake et samtykke til behandling av alle personopplysninger vedrørende han/henne, av hvilken som helst grunn eller grunner, hvis behandlingen er basert på dennes samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovlighet for behandling basert på samtykke gitt før tilbaketrekkingen fant sted.
 6. Rett til å protestere: Bruker har rett til, til enhver tid, å protestere på behandlingen av alle opplysninger vedrørende han/henne, hvis behandlingen finner sted på bakgrunn av legitime interesser for behandlingsansvarlig eller en tredjepart. Hvis personopplysningene brukes til direkte markedsføring, har den registrerte gyldig grunn til, når som helst, å protestere mot slik behandling.


Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndigheten. For å kunne gjøre dette, bør du kontakte den autoriserte databeskyttelsesmyndigheten der du bor, eller vår autoriserte databeskyttelsesmyndighet. Dette er:

Datatilsynet 
Postboks 8177 Dep.
NO-0034 Oslo 
+ 47 22 39 69 00
www.datatilsynet.no


Hvordan utøver du rettighetene dine? 

For å kunne utøve rettighetene dine, vennligst kontakt: info@windoor.no Videre informasjon finnes under Personvernkontakt


PERSONVERNKONTAKT

Ikke nøl med å ta kontakt med oss via e-post til info@windoor.no for mer informasjon eller forslag vedrørende personvern.

Hvis du ønsker kontakt med oss, treffes vi som følger:

Windoor Norge AS
Ringveien 206
3223 Sandefjord
Norge 
E-post: info@windoor.no

 

LOGGFILER

Hver gang du bruker internett, vil enkelte data automatisk overføres fra nettleseren din og lagres hos oss i såkalte loggfiler.
 
(1) Informasjon om hvilken nettleser og versjon du har brukt 
(2) Brukerens operativsystem
(3) Brukerens internettleverandør
(4) Brukerens IP-adresse
(5) Dato og tidspunkt for tilgang
(6) Fra hvilke nettsider brukerens system får tilgang
(7) Nettsider som hentes fra brukerens system gjennom vår nettside
(8) Navn på nedlastet fil
(9) Mengde av overført data
(10) En rapport som forteller om nedlastningen var vellykket.
 
Loggfilene lagres hos oss for å kunne undersøke feil, og av sikkerhetsårsaker. De lagres i opptil ti dager, og vil deretter bli slettet. Loggfiler som må beholdes for lengre perioder for bevisformål, vil ikke bli slettet før den aktuelle hendelsen er gjennomgått, og kan i enkelte tilfeller overleveres til etterforskningsmyndigheter.


INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes når en nettside blir besøkt, og lagres i brukerens nettleser. Hvis den gjeldende nettsiden besøkes igjen, vil brukerens nettleser sende tilbake innholdet i informasjonskapselen, og brukeren bli gjenkjent.  


Hvor lenge lagres informasjonskapsler i nettleseren?

Noen informasjonskapsler slettes automatisk når nettleseren lukkes (såkalte øktinformasjonskapsler), andre lagres i brukerens nettleser i en spesifikk tidsperiode eller på ubestemt tid, og deretter sletter de seg selv (såkalte midlertidige eller permanente informasjonskapsler).


Blokkere eller slette informasjonskapsler?

Ved å bruke linken nedenfor kan du se om informasjonskapsler fra forskjellige leverandører er aktivert, og protestere på innhenting og analyse av opplysningene dine ved bruk av deres informasjonskapsler: www.youronlinechoices.com

Det er mulig å protestere mot forskjellige informasjonskapsler i et skjema, inkludert spesielt de fra US-leverandører, ved å klikke på følgende link: optout.networkadvertising.org

Omfattende informasjon vedrørende informasjonskapsler er å finne på følgende brukerportal: http://www.allaboutcookies.org/


Hvilke informasjonskapsler bruker vi, og av hvilken årsak?

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettsiden vår mer brukervennlig, og for å måle og analysere bruken av nettsiden vår. Noen elementer av nettsiden krever at en nettleser som besøker siden, også kan identifiseres etter å ha klikket videre til en annen side. Vi bruker også informasjonskapsler på nettsiden vår som analyserer surfevanene til brukerne.


Essensielle informasjonskapsler

For å kunne tilby nettjenestene våre på sikker måte, er noen informasjonskapsler helt essensielle. Dette inkluderer for eksempel informasjonskapsler:
 • som brukes for å identifisere eller autentisere brukerne våre;
 • som midlertidig lagrer bestemt informasjon lagt til av brukere (f.eks. innhold i et nettskjema);
 • som lagrer enkelte brukerpreferanser (f.eks. søk eller språkinnstillinger);


Analyseinformasjonskapsler

Vi bruker analyseinformasjonskapsler for å hente ut statistisk analyse av brukernes surfevaner (f.eks. besøkte undersider, søkeord).


Sporing av informasjonskapsler i forbindelse med sosiale plugins

De innebygde sosiale plugins resulterer i at plugin-informasjonskapsler lagres av leverandører.


NETTANALYSEVERKTØY

Vi behøver statistisk informasjon for å kunne gjøre nettsiden vår mer brukervennlig, og for å gjennomføre markedsundersøkelser. 

Vi bruker følgende nettanalyseverktøy til dette. Brukerprofiler generert av verktøyene som bruker analyseinformasjonskapsler fra analyse av loggfiler, er ikke kryssreferert med personopplysninger. Enten bruker ikke verktøyene brukernes IP-adresser i det hele tatt, eller de forkorter dem med en gang etter innsamling. Leverandørene av nettanalyseverktøy bruker kun opplysningene som databehandlere i samsvar med våre instrukser, og ikke for deres egen skyld.

For hvert analyseverktøy finner du informasjon vedrørende den enkelte leverandør, i tillegg til hvordan du protesterer mot innhenting og behandling av opplysninger via verktøyet. Når det gjelder verktøy som opererer sammen med opt-out-informasjonskapsler, vær oppmerksom på at opt-out-funksjonen bare gjelder enheten eller nettleseren der den ble aktivert. I tillegg kan du forhindre at det genereres profiler i det hele tatt ved å deaktivere informasjonskapsler generelt.

 • Google Analytics: Google Analytics tilbys av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Vi bruker Google Analytics sammen med funksjonen fra Google som anonymiserer IP-adresser: IP-adresser vil derfor som regel bli anonymisert av Google allerede innenfor EU, og kun unntaksvis ikke før de når USA, og i så tilfelle vil de lagres kun i en forkortet versjon. Du kan protestere mot at opplysningene dine samles inn og analyseres via dette verktøyet, ved å laste ned og installere en plugin for nettleseren som du finner på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


SOSIALE PLUGINS (PLUGINS)

Hva er plugins?

Plugins gjør det mulig å integrere sosiale medier med nettsiden til Windoor Norge AS. Nedenfor refereres det til de forskjellige leverandørene av plugins som «plugin-leverandører».

Plugins er deaktivert som standardinnstilling, for å forhindre at brukernes personopplysninger automatisk formidles til leverandørene. Det er først når brukeren klikker på en plugin (Shariff-plugin), at den aktiveres og opplysninger overføres. Loggfiler (inkludert IP-adresse) blir dermed overført via nettleseren din, direkte til den relevante plugin-leverandørens server, og kan lagres der. Denne serveren kan være plassert utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).


Hvordan forhindre aktivering av plugins?

Hvis du ikke ønsker at det utveksles opplysninger mellom deg og sosiale medier, bør du logge av fra sosiale medier før du bruker Windoor Norge AS’ nettside. Du bør i tillegg aktivere privatmodus i nettleseren din. 

Det vil også være lurt å deaktivere eller begrense informasjonskapsler i nettleserinnstillingene, for å forhindre at tredjeparter overvåker surfevanene dine. For å helt forhindre at plugins lastes, kan du generelt bruke add-ons (tillegg) i nettleseren din (såkalt script-blokkere).


Har Windoor Norge AS noen innflytelse over mengden av opplysninger som behandles via plugins?

Plugins er uavhengige tillegg fra plugin-leverandøren. Windoor Norge AS har derfor ingen innflytelse over mengden av opplysninger som samles inn og lagres av plugin-leverandørene gjennom plugins. Hvis noen av de nevnte plugin-leverandørene har lagret informasjonskapsler på enheten din, kan de holde oversikt over surfevanene dine, og generere detaljerte brukerprofiler ved bruk av sporingsinformasjon. 

Videre informasjon om hva opplysningene som samles inn skal brukes til, i hvilken grad det forekommer, og plugin-leverandørenes videre behandling og bruk av opplysningene dine, sammen med rettighetene dine og konfigurasjonsalternativer for å beskytte opplysningene dine, finner du i den enkelte leverandørs personvernerklæring. Vi bruker sosiale plugins («plugins») fra følgende leverandører i forbindelse med vår nettside.


SAMARBEIDSVERKTØY/BEGRENSET OMRÅDE

Vi tilbyr partnerne og formidlerne våre tilgang til vårt samarbeidsverktøy / begrensede område. Det inneholder informasjon vedrørende markedsføring og salg, som f.eks. produktinformasjon og referanseark, og teknisk informasjon, som f.eks. installasjonsveiledninger, ordreskjema og bruker-/vedlikeholdsveiledninger. Personopplysninger samlet inn via dette (f.eks. firma, for- og etternavn, postadresse, land, telefonnummer, e-post, kundenummer) er nødvendig for å opprette en kundekonto for deg, for at samarbeidet skal være så tids- og kostnadseffektivt som mulig. Behandlede opplysninger brukes som adgangskontroll til samarbeidsverktøyet, for å inngå og utføre B2B-kontrakter, og for å opprettholde vårt forretningsforhold. Vi kan ikke inngå og utføre B2B-kontakter uten dine personopplysninger, i.o.m. at behandling av opplysningene dine er kontraktsmessig nødvendig.

Vi sletter alle personopplysninger som du har overført til oss via samarbeidsverktøyet, så snart det ikke lenger er nødvendig eller lovpålagt (påbudt oppbevaringstid) å lagre dem.


E-POST (NYHETSBREV)

Du har mulighet til å melde deg på vårt nyhetsbrev (e-post) for å holdes oppdatert om relevante nyheter og eventer hos Windoor. Ved å gjøre det, samtykker du til å motta nyhetsbrev.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du trekke tilbake ditt samtykke når du vil. Vennligst bruk avmeldingsfunksjonen til dette, eller kontakt oss:

Windoor Norge AS
Ringveien 206
3223 Sandefjord
Norway 
Email: info@windoor.no


KONTAKTSKJEMA

Du kan nå oss direkte ved å bruke vårt kontaktskjema. Du kan sende inn forslag, forespørsler, klager og henvendelser til oss angående vår nettside, tjenester og produkter. I tillegg kan du også bestille brosjyren vår eller booke et besøk i utstillingslokalet vårt. Personopplysninger innhentet for dette (navn, e-post-adresse, postadresse, telefonnummer, yrke/bransje og produktinteresse) brukes kun til ovennevnt formål.

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene dine, vennligst bruk kontaktinformasjonen som står i kvitteringsbekreftelsen på meldingen din, eller kontakt oss:

Windoor Norge AS
Ringveien 206
3223 Sandefjord
Norway 
Email: info@windoor.no

Vi sletter alle personopplysninger som du har overført til oss via kontaktskjema, så snart det ikke lenger er nødvendig eller lovpålagt (påbudt oppbevaringstid) å lagre dem.


TEKNISK INFORMASJON VEDRØRENDE NETTLESERINNSTILLINGER

Ved å bruke personverninnstillingene i nettleseren din, kan du forhindre at en tredjepart overvåker surfevanene dine. For å få til dette må du aktivere privatmodus. Det kan i tillegg være nyttig å deaktivere eller begrense informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Du kan også helt forhindre at plugins lastes ned, ved å bruke add-ons (script-blokkere) i nettleseren.
 
Du finner mer informasjon i instruksjonene til nettleseren din:

Bruksvilkår

Materialet på dette nettstedet ("Nettstedet") er gitt av Windoor Norge AS ("Windoor") som en service til sine kunder og kan brukes kun til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til vilkårene som er beskrevet nedenfor. Ved å laste ned innhold fra dette nettstedet aksepterer du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke nettstedet eller laste ned materiale fra den.


TEKNOLOGI

For å bruke dette nettstedet  trenger du mer moderne versjoner av de vanligste nettleserne.


VAREMERKET INFORMASJON

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Windoor. Windoors varemerker og varenavn kan bare brukes i samsvar med det som er angitt i disse vilkårene eller med skriftlig tillatelse fra Windoor. All bruk av Windoors merkevare i annonsering og markedsføring av produkter, krever en formell godkjenning.


BEGRENSET BRUK

Alt innholdet på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydfiler og filmer hører Windoor eller innholdsleverandører og er beskyttet av Norsk og internasjonal lov. Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover, og kan bli gjenstand for søksmål.

Hele eller deler av dette nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersiell bruk som ikke er uttrykkelig tillatt av Windoor. For informasjon på siden er lov til å laste ned en kopi for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk med mindre Windoorhar gitt skriftlig tillatelse til dette. Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen til kommersielle formål. Du kan ikke fjerne copyright eller andre proprietære merknader fra informasjonen.


ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen på denne siden er gitt som den er, uten noen direkte eller indirekte representasjoner, garantier eller betingelser vedrørende nytten av informasjonen for handelsformål eller til andre formål. Hvis Windoor linker til tredjeparts nettside,er denne linkingen for brukeren, og Windoor har ikke ansvar for riktigheten i inneholdet på en slik nettside.

Windoor ikke i noe tilfelle skal være ansvarlig for skader, uansett hva de måtte være, og uten unntak, enten for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av informasjon på grunn av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Windoor har blitt informert om muligheten for slike skader.

Videre Windoor ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som kan finnes i dataene. Windoor kan når som helst ,uten forvarsel gjøre endringer i innholdet eller produktene som er beskrevet på siden. Windoor forplikter seg til å oppdatere informasjonen eller materialet på siden.


ANDRE

Windoor kan når som helst endre disse vilkårene for bruk ved å oppdatere dem. Windoor forbeholder seg retten til å (1) endre disse vilkårene og betingelsene, (2) overvåke og fjerne publikasjoner og / eller (3) stenge tilgangen til nettstedet uten forutgående varsel.

Hvis noen av disse opplysningene , villkår eller detaljer i disse villkårene finnes å være ulovlige, ugyldige eller av annen grunn ikke kan håndheves, påvirkes på ingen måte opprettholdelsen av de gjenstående opplysningene, villkårene, restriksjonene eller begrensningene.